EET, internetové obchody a Prestashop

Otázka EET je v poslední době hodně diskutovaným tématem. Po neúspěchu vyjímky pro online platby, se rozpoutala diskuze také mezi internetovými obchody. Je to hlavně kvůli nejasnému výkladu některých částí zákona o EET právě z pohledu e-shopů.

I my tuto problematiku řešíme a diskutujeme nad finální podobou. Proto jsme se v pátek 27.1. zúčastnili konference věnované tématice EET, kterou uspořádal APEK za účasti MFČR. Cílem bylo získat co nejvíce informací, které budou právě potvrzené ze strany MFČR a bude je možné zapracovat do našeho řešení EET pro Prestashop.

Musíme APEKu v čele s panem Vetyškou poděkovat nejen za tuto akci, ale také za celou komunikaci s MFČR, která rozhýbala vody a začalo se ve směru k e-shopům něco dít. Konference měla přínos primárně v probíhající diskuzi během celé akce, kdy z publika přišlo mnoho dotazů z reálného provozu e-shopů. Nejžhavějším tématem bylo samozřejmě “kdy odesílat data do EET při platbě online”. Na závěr konference v rámci panelové diskuze přislíbila náměstkyně ministra financí pro daně a clo paní Alena Schillerová, že přibližně do týdne vydají oficiální stanovisko k online platbám.

A přesně po týdnu se tak doopravdy stalo a na webu etrzby.cz je k dispozici oficiální stanovisko k online platbám. Bylo vyslyšeno, že doslovný výklad zákona není možné aplikovat na online platby a mezi příkazem k platbě a skutečnou platbou je ještě mnoho překážek, které mohou platbu a tedy tržbu překazit. U online plateb je tedy možné evidovat tržbu až v době potvrzení platby. Přesné znění je “nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi”. U většiny platebních systému to je tedy v době kdy ze strany platební brány přijde potvrzení platby. Pokud však dojde k expedici zboží dříve než se o výsledku platby e-shop dozví, tak je nutné data odeslat právě nejpozději v momentu expedice.

Konference však nepřinesla pouze vyřešení problematiky doby odeslání dat při online platbě. Ale odnesli jsme si i plno dalších poznatků a informací, které aplikujeme do našeho EET modulu pro Prestashop. To jsme navrhli tak, aby bylo kompatibilní s propojením jednotlivých ekonomických systémů jako je Pohoda, Money S3/4, Helios, Karat a dalších.

Pokud hledáte EET řešení pro váš Prestashop nebo potřebujete ohledně EET další informace, tak se nám ozvěte na eet@vlastnieshop.cz

 

 

Komentáře nejsou povoleny.